Integritetspolicy

Tomtebo Blomimport

Vår webbplatsadress är: www.tomteboblomimport.se

Vilka personuppgifter samlas in om dig som kund och varför?
Här beskrivs för vilka ändamål vi behandlar företags/personuppgifter, vilka sorts uppgifter som behandlas samt på vilken laglig grund behandlingen utförs för dig som kund hos Tomtebo Blomimport AB.

Ändamål 1. För att kunna hantera beställningar/ordrar/köp/kundärenden

De uppgifter som behandlas är:
• Namn
• Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
• Organisationsnummer
• Kundnummer
• Betalinformation samt betalningshistorik.
• Orderinformation
• Köphistorik.
Dessa uppgifter behandlas för att:
• Leverera en beställd/köpt vara, inklu avisering om leverans eller kontakter rörande leverans.
• Hantera betalningar.
• Hantera retur- och reklamationsärenden.
• Kommunicera med kunder och besvara förfrågningar, ordrar, reklamation- och rådgivning som kommer in via telefon, via e-post eller via sociala medier.
• Beräkna bonus baserat på dina köp.

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtal. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att kunna hantera kundärenden.

Ändamål 2. För att kunna hantera och administrera ditt användarkonto i webshopen

De uppgifter som behandlas är:
• Företagsnamn
• Användarnamn och lösenord.
• Köphistorik
Dessa uppgifter behandlas för att:
• Ge behörighet att logga in.
• Upprätthålla korrekta och uppdaterade priser/uppgifter.
• Göra det möjligt att följa köphistorik.

Laglig grund: Registrerade kunder – berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att hantera och administrera ditt användarkonto.

Ändamål 3. För att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser (t ex avseende krav i bokföringslagen, produktansvar och produktsäkerhet och skydd av personuppgifter i IT-system)

De uppgifter som behandlas är:
• Namn
• Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
• Din korrespondens
• Uppgift om köptidpunkt, köpställe, felet/klagomålet på produkt.
• Användaruppgifter för Tomtebos webbshop.
• Organisationsnummer.
• Betalningsinformation
Dessa uppgifter behandlas för att:
• Kunna uppfylla rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Sådana krav kan t ex avse krav avseende produktansvar och produktsäkerhet såsom framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser, t ex vid en defekt eller hälsovådlig vara eller i den mån det krävs av bokföringslagen eller penningtvättslagen och kan hänföras till en enskild individ.

Laglig grund: Rättslig förpliktelse

Lagring av personuppgifter

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras bort då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för de ändamål som de har samlats in för. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter, tillgång,rättelse och radering

Du har rätt att begära tillgång till dina uppgifter som finns hos oss.
Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga.
Kontakta oss så ordnar vi det.

Du har rätt att begära radering av personuppgifter som vi behandlar om:
• Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
• Du har återkallat ett samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan laglig grund för behandlingen.
• Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av.

Dataportabilitet

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ditt lämnade samtycke eller fullgörande av åtaganden i ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering).

Cookies

Vad är en cookie?
Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en textfil under en längre tid, men har ett utgångsdatum. Denna cookie syftar till att exempelvis tala om för dig vad som är nytt sedan senaste besöket. Den andra typen av cookie är en så kallad sessionscookie, som saknar utgångsdatum. Textfilen sparas temporärt så länge som du är inne och surfar på en sida, och hjälper exempelvis till med att hålla reda på vad för produkter du lagt i din varukorg. Så snart som webbläsaren stängs ner raderas också textfilen.

Varför använder vi oss av cookies?
Vi använder cookies för att hålla reda på vilka varor som du har lagt i din varukorg. Vi använder även cookies för att få fram webstatistik.
För att kunna använda webshopen fullt ut måste du acceptera cookies, och det gör du genom din webbläsares inställningar. Vill du inte acceptera cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Detta innebär dock att tomteboblomimport.se inte kommer att fungera som avsett.

Klagomål

Du har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen, www.datainspektionen.se.

Ändringar i policyn

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Den senaste uppdaterade versionen av integritetspolicyn hittar du alltid på denna sida.